ייעוץ סביבתי - ליווי רגולטורי

תמ"א 18/4

תכנית מתאר ארצית (תמ"א) 18/4 לתחנות תדלוק, אשר אושרה בשנת 2006, קובעת הוראות לתכנון ולאישור תחנות תדלוק.

התכנית מתייחסת לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965, האוסר על הקמת ו/ או הפעלת תחנות תדלוק אלא אם:

  1. התחנה הוקמה על מקרקעין המיועדים לכך לפי תכנית לשמש כתחנת תדלוק.
  2. התחנה הוקמה בהתאם להיתר בניה שנתקבל כדין.

אנו ב- Wintest מלווים יזמים ובעלי תחנות ומתקני תדלוק מול הרשויות השונות כבר משלב התכנון לקבלת האישורים הנדרשים למול המשרד להגנת הסביבה, רשות המים, חברת מקורות ומשרד הבריאות.

השאר לנו הודעה
נשמח לחזור אליך בהקדם האפשרי
קיבלנו הסמכה לבדיקות אטימות של תחנות דלק
דילוג לתוכן