תמ"א 18/4

תכנית מתאר ארצית (תמ"א) 18/4 לתחנות תדלוק, אשר אושרה בשנת 2006, קובעת הוראות לתכנון ולאישור תחנות תדלוק.

התכנית מתייחסת לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965, האוסר על הקמת ו/ או הפעלת תחנות תדלוק אלא אם:

  1. התחנה הוקמה על מקרקעין המיועדים לכך לפי תכנית לשמש כתחנת תדלוק.
  2. התחנה הוקמה בהתאם להיתר בניה שנתקבל כדין.

אנו ב- Wintest מלווים יזמים ובעלי תחנות ומתקני תדלוק מול הרשויות השונות כבר משלב התכנון לקבלת האישורים הנדרשים למול המשרד להגנת הסביבה, רשות המים, חברת מקורות ומשרד הבריאות.

דילוג לתוכן