תשתיות תחבורה

מתקני תדלוק ומיכלים

תחנות הדלק ומתקני התדלוק בישראל עשויות להוות מפגע בריאותי וסביבתי עקב הסכנה שבפליטות חומרים מסוכנים לאוויר ודליפת דלקים ושמנים לסביבה.
חברת WINTEST, מבצעת בדיקות סביבתיות לתקינותם של תשתיות ומערכות בתחום תחנות הדלק והמכלים עפ"י תנאי הרגולציה בישראל ובהתאם לתקני הרשות הלאומית להסמכת מעבדות והמשרד להגנת הסביבה. כמעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות מתחייבת החברה לסטנדרטים הגבוהים ביותר תוך שימוש במכשור מדויק ואיכותי להבטחת שרות אמין ללקוחותינו.

WINTEST מתמחה בביצוע כלל הבדיקות הרגולטוריות והסביבתיות למתקני תדלוק ומיכלים בהתאם להנחיות אגף שפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות של המשרד להגנת הסביבה והרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 

אנו מבצעים עבור לקוחותינו :

בדיקות אטימות מכלים
WINTEST מתמחה בביצוע בדיקות אטימות למכלים בעלי דופן כפולה עפ"י שיטת ד"ר אריה פיסטינר, במסגרת הבדיקה נבדקים שני מצבים ברווח שבין שתי הדפנות.
ראשית נבדקת עמידותה של הדופן החיצונית בפני לחץ חיובי המופעל ברווח הדפנות ושמירה על רמת הלחץ למשך ביצוע הבדיקה לצורך וידוא שמירת הלחץ ולאחר מכן נבדקת היעדרותם של נוזלים ברווח על ידי הפעלת ואקום ברווח הדפנות.

בדיקות אטימות צנרת
WINTEST מבצעת בדיקת אטימות צנרת בשיטת הPetro Tite , לצוות הטכנאים של החברה ידע רב וניסיון נצבר בביצוע בדיקות בהסמכה לצנרות ניפוק ופריקה בכל סוגי מתקני התדלוק, תוך שימוש בציוד מכויל ומדויק בהתאם לדרישות הרגולציה בישראל ובסטנדרט הגבוה ביותר בתחום.

בדיקות מישוב אדים
מערכות מישוב אדים הן מערכות המשולבות בעמדות לתדלוק בנזין ותפקידן הוא לשאוב את האדים הנפלטים בעת יציאת הדלק מפיות התדלוק למיכל איסוף גזים ייעודי ולמנוע את פיזור הגזים באטמוספירה. WINTEST מבצעת בדיקות למערכות מישוב אדים מסוג Stage 1 ולמערכות מישוב אדים מסוג Stage 2. מערכת Stage 1 נועדה להשיב אדים ממכלי האחסון למכלית בזמן שזו מבצעת פריקה בתחנה בעוד שמערכת Stage 2 נועדה להשיב את האדים הנפלטים בעת תדלוק כלי הרכב אל מכלי האחסון.

בדיקות פאזה גזית
WINTEST הינה מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקת אטימות לפאזה הגזית ולשלמות מיכל האחסון התת קרקעי, המתאמים, הצנרת והשסתומים למניעת דליפות אדים כמכלול. בדיקה זו נעשית באופן תקופתי על מנת לוודא שמלבד שסתומי פריקת הלחץ מערכת הצנרת אטומה לדליפות. בדיקת הפאזה הגזית מתבצעת על ידי מילוי הצנרת והמיכלים בחנקן ובדיקת ירידת הלחץ אל מול פרמטרים תקניים ומוגדרים.

גלאי נזילות
WINTEST מבצעת שירותי מעבדה לבדיקות תפקוד לגלאי הנזילות הממוקמות בשוחות המיכלים. גלאי הנזילות, תפקידם הוא להתריע באופן אוטומטי על אפשרות של דליפה. גלאי הנזילות נדרשים בבדיקה תקופתית אחת לשנה בכפוף להוראות הרגולציה בישראל.

ניטור וניקוי פיאזומטרים
כאמצעי מניעה לזיהום מים וקרקע ממכלי דלק תת קרקעיים, תקנות החוק מחייבות התקנת פיאזומטרים, לניטור ובקרה. פיאזומטר הוא קידוח צר קוטר באמצעותו ניתן לנטר את תת הקרקע ולבצע דיגום לבדיקת נוכחות גזי קרקע שמקורם בדלקים ושמנים המכילים ריכוזי מזהמים אופייניים למתקני תדלוק וחוות מיכלים. WINTEST מתמחה בהתקנת פיאזומטרים במתקני תדלוק בהתאם להנחיות הרגולציה והחוק בישראל. צוות היועצים והטכנאים של החברה מנוסה ביישום הפתרון הטוב ביותר ללקוח דרך האפיון, הכנת תכנית מפורטת להתקנת פיאזומטרים, ביצוע והתקנת הפיאזומוטרים ועד ביצוע הניטור השוטף ותחזוקת הקדחים.

בדיקות אטימות בשיטת ה-TRACER
WINTEST מתמחה בביצוע סקרי קרקע ובבדיקות אטימות מכלים בשיטת ה TRACER- הבדיקה נעשית על ידי החדרת חומר נדיף (גז) בכמות ובריכוז ידועים בעל חתימה כימית אל תוך המיכלים ו/או הצנרות הנבדקים. לאחר פרק זמן מדוד מתבצע דיגום אוויר באזור הנבדק באמצעות שאיבת גזים אל מכלי דיגום ייעודיים. מיכלים אלה נשלחים אחר כך לאנליזה לצורך זיהוי נוכחותו של הגז שהוחדר, ככל שריכוז הגז באזור מסוים יעלה על ריכוז הרקע אזי המקטע הנבדק ייחשב שאינו אטום. בדיקה זו דורשת מומחיות ואינה מתאימה לכלל תשתיות מתקני התדלוק.

השאר לנו הודעה
נשמח לחזור אליך בהקדם האפשרי
דילוג לתוכן