סקר קרקע

על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה, בקרקעות בהן קיים חשד לזיהום קרקע, או כאשר חל שינוי כלשהו הנוגע למבנה תעשייתי המוצב על גבי קרקע (שינוי במבנה כגון תוספות או הריסה, סגירה ועוד), יש לבצע סקר קרקע לבחינת פוטנציאל הזיהום בקרקע.

סקר הקרקע מבוצע באמצעות קידוחים ונטילת דוגמאות קרקע לצורך ביצוע אנליזות במעבדה.

לאחר קבלת תוצאות המעבדה מכין היועץ הסביבתי דו"ח הכולל ניתוח התוצאות והסקת מסקנות אודות משמעויות התוצאות והמלצות להמשך.

דילוג לתוכן