סקר גז קרקע אקטיבי

בקרקע ישנה פאזה גזית העלולה לעתים לכלול חומרים מזהמים במצבם הגזי. מצב צבירה זה מאפשר לחומרים המזהמים לנוע בחופשיות יחסית בקרקע ולחדור למקומות שונים, כגון מי תהום או מבנים תת-קרקעיים.

כאשר נראה כי באתר קיים פוטנציאל לקיומם של גזי קרקע הנושאים עמם חומרים מזהמים יש לבדוק אם הגזים אכן מזוהמים, ברמות העלולות להוות סיכון בריאותי וסביבתי.

בדיקה זו נעשית על ידי קידוח והתקנת "באר", דרכה ניתן לשאוב את גזי הקרקע אל תוך מיכל ייעודי לצורך ביצוע בדיקה אנליטית של הרכב וריכוז החומרים בגזי הקרקע במעבדה.

בהתאם לממצאי המעבדה מתקבלת החלטה בנוגע לצורך לבצע בדיקות סביבתיות נוספות באתר או למגן את המבנה התת-קרקעי על ידי איטום מתאים.

דילוג לתוכן